Какво представлява афилиейт маркетинг?

Posted on Posted in Uncategorized
Малко повече за афилиейт маркетинг (affiliate marketing) и неговото приложение

В IT ерата, в която живеем, все по-голямо внимание следва да се отделя на афилиейт маркетинг или правенето на бизнес онлайн. Той определено има потенциала да измести стандартния бизнес, който познаваме. Партньорските програми или афилиейт маркетинг програмите (affiliate programs) са сравнително нов и интересен начин за генериране на доходи.

Афилиейт маркетинг са форма на сътрудничество между сайт собственик на продаваните стоки и услуги и сайт партньор (наричан афилиейт, англ. affiliate). Сайтът партньор рекламира сайтът собственик посредством препращащи банери, back links, статии и т.н. По този начин генерира трафик към сайта собственик.

В общия случай, рекламните материали (банери, линкове, лога и т.н.) се предоставят от сайта собственик.

Сайтът партньор трябва просто да ги копира и разположи на страниците си. След това сайтът собственик изплаща на сайта партньор определен процент комисионна за всяка реализирана продажба на стока и/или услуга. Условието е, клиентът да е влязъл в сайта на собственика, кликвайки върху връзките или банерите в сайта партньор. Система за статистика следи откъде идват посетителите в сайта собственик. Обикновено се предоставя и административен панел, откъдето сайтът партньор може да управлява своя афилиейт акаунт. Той може и да следи статистиката на генерирания през неговия сайт трафик, да тегли натрупаните комисионни и др.

Два са основните метода за генериране на гореописаните комисионни при афилиейт маркетинг:
  • Pay-Per-Lead е един от методите за генериране на доходи. При него афилиейтът генерира приход ако посетител, препратен от негов сайт към сайта собственик, си направи регистрация или попълни формуляр. При Pay-Per-Lead не е важно, дали посетителят е направил някаква покупка и дали ще направи такава в бъдеще, а е важно само това, че е направил регистрация в страницата на сайта собственик.
  • Pay-Per-Click е друг метод за генериране на доход. При него на афилиейтът се заплаща комисионна за това, че посетител е кликнал върху линк или банер на сайта партньор и е бил препратен към сайта собственик.
Въпреки че на пръв поглед изглежда не особено труден за правене, афилиейт бизнесът има своите особености.

Много често се залагат „подводни камъни“ в общите условия на афилиейт програмата или в договора, сключен между сайта собственик и сайта партньор ( т. нар. афилиейт договор). В повечето афилиейт договори е заложено условието, че процентът време, през което сайтът на афилиейта трябва да е достъпен за потенциални клиенти между 97% и 99%. Това на практика прави поддръжката на сайта доста по-трудна и изискваща по-сериозни ресурси. Често срещана клауза е и тази, която изисква определена минимална сума от комисионни. Тя трябва да бъде натрупана в акаунта на афилиейта, преди да може да бъде изтеглена/изплатена към него. Това условие особено в началото, когато трафикът на сайта партньор е сравнително по-малък, би значело нередовни приходи за него.

В екипа ни има тесни специалисти в сферата на афилиейт бизнеса. Те са с богат опит във воденето на преговори по прехвърляне на домейн имена и използване на escrow сметки. Работят и по прехвърлянето на афилиейт акаунти. Изготвят договори и споразумения за покупко-продажба на афилиейт акаунти. При последните е важно да се запазят интересите на купувача с оглед на backlinks, промяна на банкови детайли, моментът, от който бива прехвърлен акаунта, собствеността върху генерираните, но неизплатени комисионни, както и да се опише какво се случва с клиентите/акаунтите на крайни потребители, които генерират приход на месечна база).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *