Афилиейт Маркетинг

Партньорските програми или афилиейт програмите (affiliate programs) са сравнително нов и определено интересен и иновативен начин за правене на бизнес и генериране на доходи. В IT ерата, в която живеем, все по-голямо внимание следва да се отделя на правенето на бизнес онлайн.

Affiliate програмите по своята същност са форма на сътрудничество между сайта-собственик на продаваните стоки и услуги и сайта-партньор (наричан affiliate). Най-просто казано, сайтът-партньор рекламира сайтът-собственик посредством препращащи банери, back links, статии и т.н. , като по този начин генерира трафик към сайта-собственик. В общия случай рекламните материали (банери, линкове, лога и т.н.) биват предоставено от сайта собственик и трябва просто да бъдат копирани и разположени на страниците на сайта-партньор. След това сайтът собственик започва да изплаща на сайта-партньор определен процент комисионна за всяка реализирана продажба на стока или услуга, при условие, че клиентът е влязъл в магазина, кликайки върху връзките или банерите в сайта-партньор. Система за статистика следи откъде идват посетителите в сайта-собственик, като обикновено се предоставя и административен панел, откъдето собственикът на сайта-партньор може да управлява своя афилиейт акаунт, да следи статистиката на генерирания през неговия сайт трафик, да тегли натрупаните комисионни и т.н.

Два са основните метода за генериране на гореописаните комисионни:

  • Pay-Per-Lead е метод за генериране на доходи, при който афилиейтът генерира приход ако посетител, препратен или дошъл от него прояви интерес към продуктите на сайта-собственик и си направи регистрация или попълни някакъв формуляр, например с името, имейла си и т.н. При Pay-Per-Lead не е важно, дали посетителят е направил някаква покупка и дали ще направи такава в бъдеще.
  • Pay-Per-Click е метод за генериране на доход, при който на афилиейта се заплаща комисионна за това, че посетител е кликнал върху текстовата връзка или банера на сайта-партньор и е бил препратен към сайта-собственик.

 

Въпреки че на пръв поглед изглежда доста интересен и не особено труден за правене, афилиейт бизнесът има своите особености. Много често като „подводни камъни“ в общите условия на програмата или в договора между сайта-собственик и сайта-партньор (афилиейт договор).

Процентът време, през което сайтът трябва да е достъпен e между 97% и 99%, което на практика прави всякакви ъпдейти или реконструкции на сайта-партньор доста по-трудни и изискващи по-сериозни ресурси.

Често срещана клауза е и тази, която изисква определена минимална сума от комисионни, която да бъде натрупана в афилиейт акаунта на сайта-партньор, преди да може да бъде изтеглена/изплатена към афилиейта, което особено в началото, когато трафикът ще е сравнително по-малък, би значело нередовни приходи за афилиейта.

В екипът ни има тесни специалисти в сферата на афилиейт бизнеса, с богат опит във воденето на преговори по прехвърляне на домейн имена, използване на escrow сметки и акаунти (sedo); опит в прехвърлянето на афилиейт акаунти – изготвяне на договори и споразумения за покупко-продажба на афилиейт акаунти (там е важно да се запазят интересите на купувача с оглед на backlinks, промяна на банкови детайли, моментът, от който бива прехвърлен акаунта, собствеността върху генерираните, но неизплатени комисионни, както и да се опише какво се случва с клиентите/акаунтите на крайни потребители, които генерират приход на месечна база).

Разчитайте на нас за спокойното осъществяване на вашия афилиейт бизнес!