ликвидатор

Ликвидатор

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Имате неработеща фирма, която сте решили, че трябва да закриете. Прекратяването на дейността на дружеството и спиране на плащанията за осигуровки не означава закрита фирма. Напротив! Тя продължава да съществува […]

Залог на дружествен дял и търговско предприятие

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Често в практиката се приема, че е възможен залог само на определена ценна движима вещ като телефон, лаптоп, златни накити и други подобни. Извън полезрението ни обаче остават дружествения дял […]

Европейска заповед за запор

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

От 18.01.2017 г. в българското законодателство се въведе нова процедура за събиране на вземания наречена европейска заповед за запор на банкови сметки. Мотивите на приемането на новата за България европейска […]

Разрешение за продължително пребиваване в България

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Кой има право да получи разрешение за продължително пребиваване? Чужденец, който има издадена виза “D” за Р България, би могъл да кандидатства за издаване на разрешение за продължително пребиваване. Условията, […]

Виза “D” за дългосрочно пребиваване на чужденци

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Няколко са начините за пребиваване в Р България – краткосрочно, продължително, дългосрочно и постоянно. В зависимост от срока на пребиваване на чужденците се издава различна виза. А какво всъщност е […]

Нова година – нови задължения за гражданските дружества (ДЗЗД)

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Какво е НЕПЕРСОНИФИЦИРАНО ДРУЖЕСТВО? Както и да го наречем – гражданското дружество, ДЗЗД, неперсонифицирано дружество – говорим все за едно и също нещо. Неперсонифицираното дружество е познато още като дружество […]