Виза “C” (за краткосрочно пребиваване) за чужденци

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

В днешния динамичен свят почти всеки от нас има контакти с хора, които са чужденци. Независимо дали става въпрос за приятелство, роднинство или бизнес отношения, ние поддържаме връзки с хора от […]

Как се отваря АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ?

Posted on 2 CommentsPosted in Uncategorized

Условия и ред за извършване на дейност като агенция за подбор на персонал (посредническа дейност) Да притежавате и развивате агенция за подбор на персонал е не само интересно, но и […]

Минималните ставки, работно време и отпуски в европейските страните

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Какви са минималните часови ставки, работно време и отпуски в страните в Европа? Считам, че информацията е максимално достоверна, тъй като е взета от официалния сайт на Изпълнителна агенция “Главна […]

Как да създадете НПО (фондация) и какви са възможностите за финансирането й – втора част

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Неправителствената организация (НПО) представлява юридическо лице с нестопанска цел. Законът за юридическите лица с нестопанска цел урежда правилата за учредяване, регистрация и извършване на дейност на НПО. НПО може да […]

Как да създадете НПО (сдружение) и какви са възможностите за финансирането й – първа част

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Неправителствената организация (НПО) представлява юридическо лице с нестопанска цел. Законът за юридическите лица с нестопанска цел урежда правилата за учредяване, регистрация и извършване на дейност на НПО. Преди да започнете […]

Транспортен лиценз за превод за пътници и товари

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Как се става превозвач? Какви лицензи са необходими за извършване на дейността? Закупили сте камион или микробус и смятате да започнете работа с него като превозвач. Намерили сте дори няколко […]

Как да закрия/прекратя/ликвидирам дружеството си?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Имате неработещо дружество и смятате да прекратите дейността му. Това става чрез извършване на процедура по ликвидация, която се вписва по партидата на дружеството. За да закриете дружеството си, трябва […]