Лицензиране на търговска дейност: лицензи, разрешителни, сертификати

“Джи Ем Пи Консулт” ООД има богат и разнообразен опит в процедурите по издаване на различни лицензи, разрешителни и сертификати, необходими за осъществяване на специфична търговска дейност.

Имаме опит и сме съдействали на своите клиенти при издаването на следните лицензи и разрешителни:

- лиценз за търговия с тютюневи изделия;

 -лиценз за превоз на пътници и товари в Р България и ЕС (лиценз на Общността);

-лиценз за осъществяване на частна охранителна дейност;

-сертификат за форсмажор (непреодолима сила) от Българска търговско-промишлена палата (БТПП);

- регистрация на строителни предприемачи в Камара на строителите в България, както и разширяване и стесняване на обхвата им и много други.

Ние от „Джи Ем Пи Консулт“ ООД ще Ви съдействаме за успешното преминаване през разнообразните административни процедури в българските институции – Агенция по вписванията, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Имотен регистър, Регистър.бг, общини, ведомства и много други.

Освен това, предлагаме изготвяне на различни правни документи като:

- пълномощни;

- договори;

- споразумения;

- протоколи;

- записи на заповед и много други, с които неизменно е съпътствана всяка търговска дейност.

Екипът ни разбира спецификите на работата и нуждите на всеки свой клиент и предлага индивидуално решение за всеки конкретен случай.