Отваряне на ресторант, кафене, закусвалня

Отварянето на ресторант, кафене или закусвалня е мечта на не един и двама. Но за отличен старт трябва да имате верен помощник до себе си. За да спестите време, финанси, излишни нерви, обърнете се към нас за съдействие! Ще Ви съдействаме за всички разрешителни, категориция на заведението и всичко необходимо в административните процедури, при придобиване на необходимата документация.

Ето и някои основни идеи, върху които трябва да помислите, преди да предприемете каквато и да е стъпка:

На първо място, преценете коя е най-подходящата локация за Вашия бъдещ ресторант. Това би могло да бъде всяко едно помещение с подходящо предназначение (начин на ползване). Ако обектът не притежава статут на ресторант или кафене, това означава, че преди отварянето му, статутът трябва да бъде променен. Също така, помещението би могло да бъде както Ваша собственост, така и наето под наем (за което Ви е необходим писмен договор за наем).

На следващо място – регистрирайте собствена фирма, която ще стопанисва заведението. Най-подходящите форми са ООД и ЕООД. Но бихте могли да изберете и някоя от другите форми.

Както знаете, всеки обект за хранене в България трябва да бъде категоризиран съобразно броя места, квалификацията на персонала и други изисквания. За да се сдобиете с определен брой звезди, можете да се обърнете към нас за разясняване на процедурата и подаване на необходимите документи.

Съгласно българското законодателство всяка фирма трябва да води счетоводство, като това изискване стои и пред ресторантьори и собственици на заведения. Задължително е и поставянето на касов апарат в обекта. В случай че сте решили да предлагате тютюневи изделия (цигари), трябва да се снабдите с разрешително за търговия с тютюневи изделия.

За да заработи Вашият ресторант, кафене или закусвалня, е необходимо да назначите и подходящ персонал, а това от своя страна, е свързано със сключване на трудови договори и заплащане на осигурителни вноски за всеки един служител.

Не на последно място – за добра атмосфера във Вашия ресторант изберете подходяща музика за своя ресторант и сключете договор със съответния оператор, който управлява авторските права върху музикалните произведения.

За да получите пълна информация за необходимите документи и разрешителни, обърнете се към нас!