Регистрация на земеделски производител

Тук ще намерите основна информация за това кой може да бъде земеделски производител, как да се регистрира и какви са задълженията му като такъв.

 1. Кой може да бъде земеделски производител?
  Можете да се регистрирате като земеделски производител ако сте юридическо лице (напр. ООД или ЕООД), едноличен търговец или физическо лице, навършило 18 години, ако стопанисвате земеделска земя и/или осъществявате производство на земеделска продукция. Земеделската земя би могла да бъде както Ваша собственост, така и наета (под наем).
 2. Каква е ползата от регистрацията като земеделски производител?
  Само регистрираните земеделски производители имат право да кандидатстват и след одобрение да получат финансово подпомагане от държавата по национални програми и европейски проекти; също така имат право да продават произведената продукция на пазарите в цялата страна без наличието на касов апарат; и не на последно място - да ползват преференции при внасянето на социални здравни осигуровки и УПФ /за родените след 1960г./.
 3. Какви са моите задължения като земеделски производител?
  Земеделският производител задължително заплаща осигурителни вноски, независимо дали е осигуряван от работодател и независимо от сумата, върху която е осигуряван. Земеделският производител следва да се снабди с анкетна карта още при първоначална регистрация, както и да заявява промените, които са настъпили в дейността му всяка година от 1 октомври до 28 февруари. Не забравяйте и подаването на данъчните декларации.
 4. Как да регистрирате земеделски производител?
  Обърнете се към нас за предоставяне на пълна и подробна информация за цялостната процедура, както и изготвяне и подаване на всички нужни документи.