Как се отваря АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ?
Агенция за подбор на персонал

Как се отваря АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ?

Да притежавате и развивате агенция за подбор на персонал е не само интересно, но и много полезно в днешно време. Полезно е както на Вас самите, защото реализирате печалба, така и на работодатели и работници, които искат, но не могат да се намерят взаимно. Агенцията за подбор на персонал е свързващото звено между нуждаещия се работодател и търсещия служител. С две думи – HR агенциите са неизменна част от процеса по намиране на работа или на подходящ служител. Но как точно можете да отворите агенция за подбор на персонал и каква документация Ви е необходима, ще стане ясно в следващите редове.

1. Регистрирайте търговско дружество

Както знаете, търговските дружества са няколко вида и можете да избирате измежду тях. За най-предпочитани форми се смятат дружеството с ограничена отговорност (ООД/ЕООД) и акционерното дружество (АД/ЕАД). Предимства и недостатъци имат и двете форми. По-детайлно можете да се запознаете с тях на нашата страница.

2. Регистрирайте се като „посредник“

Агенциите за подбор на персонал се наричат още “посредници”. За да извършвате дейност по посредничество легално, трябва да бъдете регистриран като „посредник“. За целта трябва да подаде заявление и приложимите към него документи за регистрация в Агенция по заетостта. Имайте предвид, че за дейността по наемане на моряци трябва да отговаряте на следното изискване: представляващия юридическото лице или наетите лица, които ще извършват посредническа дейност, трябва да притежават трудов стаж не по-малко от 3 години в областта на морския транспорт.

Можете да кандидатствате за три вида удостоверения:

  • Удостоверение за посредническа дейност по наемане на работа в България;
  • Удостоверение за посредническа дейност по наемане на работа в чужбина и
  • Удостоверение за посредническа дейност по наемане на работа на моряци. 

В рамките на 14 дни Вашето заявление ще бъде разгледано. В резултат на това ще Ви бъде издадено удостоверение от Министъра на труда и социалната политика или ще Ви бъде отказано издаването на такова удостоверение. Издаденото удостоверение е безсрочно. В случай че не получите исканото удостоверение, можете да обжалвате отказа по съответния съдебен ред.

След като получите удостоверението си, вече официално можете да се похвалите със своята агенция за подбор на персонал. А удостоверението сте задължени да поставите на видно място в офиса си. При реклама и/или публикуване на обяви за работа посредникът трябва да обяви номера, под който е регистриран за извършване на посредническа дейност, срока на регистрацията и съответно номера на посреднически договор за наемане на работа (при насочване и подпомагане за започване на работа в чужбина или на моряци).

HR агенцията се различава значително от агенцията за отдаване под наем на персонал. За втория вид можете да прочетете повече ТУК. При агенцията за подбор на персонал фирмата посредник само намира и свързва работодатели и служители, като за тази услуга получава възнаграждение от работодателя. При агенцията за лизинг на персонал, известна още като временна заетост на служители, фирмата посредник сключва трудови договори със служителите и ги изпраща в предприятие ползвател, като за това получава възнаграждение от фирмата ползвател.

Close Menu