Дружеството и партниращите му адвокати предлагат разнообразни бизнес правни услуги на своите корпоративни клиенти като предоставяне на бизнес консултации, комуникация с държавни органи и изготвяне на правни документи като:

 • Общи условия за сайт
 • Политика за защита на лични данни по GDPR
 • Договори на български и английски език
 • Пълномощни и много други

Можете да се обърнете към нас както при започване на своята търговска дейност, така и в процес на работа. Освен учредяване на търговски дружества, съдействаме за извършването на промени в обстоятелства в ЕТ, ООД, ЕООД и АД.

Такива промени са например:

 • Промяна на фирма, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, срок
 • Назначаване на прокурист
 • Откриване на клон/ клонове
 • Продажба на дружествени дялове
 • Прехвърляне на търговско предприятие и уведомяване на НАП
 • Публикуване на годишен финансов отчет (ГФО)
 • Промяна на правната форма на търговско дружество
 • Ликвидация на търговско дружество
 • Закриване на гражданско дружество

Предлагаме разнообразни пакети съобразени с нуждите на Вашия бизнес. За повече информация, можете да изпратите запитване чрез контактната ни форма.