Виза “D” за дългосрочно пребиваване на чужденци
виза "D"

Виза “D” за дългосрочно пребиваване на чужденци

Няколко са начините за пребиваване в Р България – краткосрочно, продължително, дългосрочно и постоянно. В зависимост от срока на пребиваване на чужденците се издава различна виза. А какво всъщност е виза? Визата е разрешение за влизане и пребиваване, за транзитно преминаване през територията на Република България или за летищен транзит.

Виза „D” e виза за дългосрочно пребиваване в България. Тя дава право на лицето, което я притежава, на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност.

Какъв е срокът за валидност на виза „D”?

Тази виза може да се издаде със срок на валидност до 6 месеца или до 1 година.

Виза “D” със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България. А кога едно лице може да се установи продължително или постоянно в Р България, можете да прочетете в следваща статия от нашия блог.

Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 1 година и с право на пребиваване до 360 дни може да бъде издадена на чужденец в един от следните случаи:

  • Когато извършва научни изследвания;
  • Или е студент по програми за обучение до една учебна година;
  • Когато е специализант или стажант;
  • Или е командирован от чуждестранен работодател по изпълнението на договор за туристически услуги;
  • Когато е командирован от чуждестранен работодател, който осъществява дейност като инвеститор.
Къде и кога се подават документите за издаване на визата?

Заявлението за издаване на виза „D” се подава само в дипломатическите и консулските представителства по постоянното местоживеене на кандидата. Заявлението за издаване на виза се подава по образец не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 3 дни преди датата на планираното пътуване. Определя дата и час на кандидата за виза за провеждане на интервю.

Какви са условията за издаване на виза „D”?

При подаване на заявлението чужденецът е длъжен да представи още доказателства за декларираните от него данни и да обоснове достоверно посочената цел на пътуване. Задължен е и да докаже, че притежава необходимите средства за издръжка и подслон за посочения срок на пребиваване. Освен това чужденецът трябва да представи и редовен документ за задгранично пътуване, както и застраховка в размер на поне 30 000 евро. Застраховката трябва да покрива всички разходи по репатриране и за неотложна медицинска помощ и спешно болнично лечение. Заплаща се и такса в размер на 100 евро.

Виза “D” е основание за издаване на разрешение за продължително пребиваване. Визата за дългосрочно пребиваване се анулира при издаване на разрешение за пребиваване.

Close Menu