Дружество без капитал – възможно ли е?

Дружество без капитал – възможно ли е?

Знаете ли, че можете да регистрирате дружество и без да набирате капитал? Това е така нареченото гражданско дружество или дружество по ЗЗД.

Как се учредява?

За учредяването на гражданско дружество е необходимо две или повече лица да се обединят за постигането на една обща цел. Тези лица могат да бъдат както физически, така и юридически. Например: Иван Иванов и Мария Колева могат да учредят дружество „Иванов-Колева“. По същия начин „Хикс“ ООД и „Игрек“ ЕООД могат да обединят усилията си и да учредят дружество „Хикс и Игрек“.

Може ли да е без капитал?

Съдружниците могат да уговорят набирането на вноски, но могат да го учредят без да инвестират каквито и да било първоначални средства. Законът счита, че внесените пари от един от съдружниците, са обща собственост на всички съдружници. Всичко, което впоследствие е придобито от дружеството, е обща собственост на всички съдружници.

Какви са органите на ДЗЗД?

Не е необходимо да се определят органи на дружеството първоначално. Но за всеобщо улеснение и яснота е добре да има поне управител или управителен орган. Смятам, че определянето на управител на дружеството, съсредоточава представителните функции у него, както и отговорността. Това спомага за избягването на последващи проблеми. Решенията относно работите на дружеството се взимат чрез гласуване на всички съдружници – общо събрание. За улеснение, също е възможно да се предвиди мнозинство за вземането на определени решения.

Съдружниците могат да предвидят разпределение на дяловете в дружествения договор. Тези дялове са определящи при разпределение на печалбите и загубите на ДЗЗД. Законът казва, че е недействителна уговорка, която изключва определен съдружник от печалбите или загубите на дружеството, т.е. няма как съдружникът Ив. Иванов (от примера по-горе) да взима винаги печалбата на дружеството, а Мария Колева – сама да понася загубите.

Как се прекратява?

Дружеството се прекратява по няколко начина:

 1. Когато постигне целта, за която е създадено или целта стане невъзможна;
 2. Когато изтече уговореният срок;
 3. Със смъртта, запрещението или заличаването на някой от съдружниците (това основание може и да се изключи от списъка);
 4. С предизвестие на един от съдружниците, направено добросъвестно и в подходящо време (ако дружеството е било образувано за неопределено време);
 5. По решение на съда.

В обобщение, ето и някои предимства на ДЗЗД пред традиционните ООД и АД:

 • Не е необходимо да набирате капитал в банкова сметка, за да регистрирате гражданско дружество;
 • Няма ограничения относно дублиране на името с друго дружество, седалище и адрес на управление;
 • Не е необходимо да запазвате фирма;
 • Всеки съдружник може да управлява дружеството (ако не е избран управител);
 • Не е необходима процедура по ликвидация или несъстоятелност за прекратяване на дружеството, а само решение на всички съдружници;
 • Процедурата по регистрация е максимално улеснена – няма срок за изчакване, няма нотариални заверки, няма купища документи, държавната такса е символична;
 • Гражданското дружество също може да бъде регистрирано по Закона за ДДС.
Close Menu