Обединени от идеята да помагаме на стартиращи бизнес предприемачи, създадохме „ДЖИ ЕМ ПИ КОНСУЛТ“ ООД през 2015 година. Това не е просто бизнес консултантска фирма, а доверен съветник на предприемачи, земеделски производители, собственици на посреднически агенции и охранителни фирми, както и на всички онези, които желаят да получат лиценз за дейността си в България и ЕС или които просто имат нужда от правна помощ при администрирането и ръководенето на своята дейност.

   Нашият екип и партниращите му адвокати помагат на своите клиенти с необходимите им правни документи и съвети, като подготвяме и осъществяваме регистрация, последващи промени на търговски и граждански дружества; съдействаме за издаването на разнообразни лицензи и разрешителни, необходими за опериране в Р България и Европейския съюз; предлагаме цялостни решения за реализирането и първите стъпки на Вашите бизнес начинания.

   „Джи Ем Пи Консулт“ ООД съдейства на чуждестранни граждани с получаване на виза, постоянно, продължително пребиваване в България, както и придобиване на българско гражданство. Също така предлагаме услуги по получаване на разрешение за работа в България, сезонна заетост на чужденци, единно разрешение за пребиваване и работа и други.

   За своите корпоративни клиенти предлагаме всички услуги посочени по-горе в индивидуален бизнес пакет, съобразен с конкретните нужди и дейността на дружеството.

   Освен с опит в правната сфера, ние разполагаме и с други качества, на които разчитаме, за да удовлетворим нуждите на своите клиенти:

Всеотдайност при изпълнение на задачите;

Конфиденциалност и професионализъм;

Коректност и отчетност към клиента;

Бързина и ефективност.