“Джи Ем Пи Консулт” ООД има богат и разнообразен опит в процедурите по издаване на различни лицензи, разрешителни и сертификати, необходими за осъществяване на специфична търговска дейност. Имаме опит и сме съдействали на свои клиенти при издаването на следните лицензи и извършването на следните регистрации:

  • Лиценз за търговия с тютюневи изделия;
  • Лиценз за превоз на пътници и товари в Р България и ЕС (лиценз на Общността);
  • Лиценз за осъществяване на частна охранителна дейност;
  • Сертификат за форсмажор (непреодолима сила) от Българска търговско-промишлена палата;
  • Категоризация на хотели, апартаменти, вилни селища, самостоятелни заведения за хранене;
  • Регистрация на обект за производство и търговия с храни при БАБХ (хранителен магазин).