Общи условия

Добре дошли на нашия сайт. Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия, тъй като те представляват споразумение, уреждащо отношенията между нас и Вас по повод използването на нашия сайт https://gmpconsult.bg/.

Терминологични пояснения

 • Сайт/Сайта“ е уебсайт https://gmpconsult.bg/
 • Дружество“ е „Джи Ем Пи Консулт“ООД, ЕИК 203745236, адрес: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 11А с търговско наименование GMP Consult Ltd., регистрирано като администратор на лични данни в КЗЛД.
 • „Клиент“ е всяко лице, използващо съдържанието на Сайта и услугите на Дружеството.
 • Използване на Сайта“ са действия като посещение на Сайта, разглеждане на Сайта (т.нар. браузване), отправяне на запитване чрез Сайта, четене на статии публикувани в Блога на Сайта, кликване на линкове, въвеждане на информация, коментари и други.
 • Страни“ са Дружеството и Клиентът заедно.
 1. Сайтът е собственост на Дружеството и се оперира и поддържа от него.
 2. Услугите, предлагани чрез Сайта, се доставят от Дружеството съгласно настоящите Общи условия, представляващи споразумение между Клиента и Дружеството, и допълнителен договор, сключен между страните, уреждащ техните отношения в детайли.
 3. Услугите на Дружеството са предназначени за юридически лица (търговци) и физически лица, действащи в контекста на своята стопанска дейност, занятие или професия. Услугите се предлагат само в случай, че се приемат правилата и клаузите на настоящите Общи условия. В случай на несъгласие с тях, моля не използвайте Сайта.

Достъп

 1. Дружеството полага всички усилия да поддържа Сайта, но въпреки това не гарантира постоянен и непрекъснат достъп до него. Възможни са нарушения при използването му поради обновяване, промяна на съдържание, профилактика или лоша интернет връзка.
 2. Дружеството си запазва правото да прекъсва достъпа до определено съдържание или целия Сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вследствие на спирането вреди за Клиента.

Линкове към сайтове на трети страни

 1. За улеснение и допълнителна информация на Клиента Сайтът може да съдържа линкове към сайтове на трети страни. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове или за достъпа до тях. Дружеството по никакъв начин не е правно обвързано, нито спонсорира или подпомага който и да е от тези сайтове на трети страни. Също така, Дружеството не е упълномощено да използва търговска марка, лого, авторски права или каквато и да е друга интелектуална собственост, която може да се появи в тях. Дружеството не прави предварително одобрение на съдържанието или материалите на сайтовете на трети страни. Използването на тези сайтове е предмет на условията, публикувани на него и Дружеството не е страна в отношенията между Клиента и третата страна, собственик на такъв уебсайт.

Услуги

 1. Дружеството предлага своите услуги чрез Сайта, като те са неизчерпателно изброени на страницата „УСЛУГИ“.
 2. Срещу използването на услуга на Дружеството Клиентът заплаща цена, уговорена между страните. Цената за услугата, както и допълнителни клаузи относно изпълнението й, се уговарят в допълнителен договор. Настоящите Общи условия са неразделна част от договора сключен между страните.

Блог

 1. Дружеството публикува Статии на различни теми в Блога на Сайта. Статиите са базирани на актуалното към момента на публикуването им законодателство на Р България и ЕС, както и на различни проучвания и статистики. Въпреки това, поради постоянни законови изменения, е възможно информацията на Сайта да не е актуална към момента на запознаване на Клиента с нея.
 2. Статиите са предназначени единствено за информация на Клиента и не следва да се приемат за мнение на Дружеството по конкретен казус или предоставяне на правен съвет. Статиите на Сайта дават обща информация, но правилното прилагане на тази информация в практиката зависи от правилната правна квалификация на фактите и преценката на всички факти от конкретната ситуация, които няма как да бъдат описани на Сайта.
 3. Дружеството не претендира за изчерпателност на своите Статии. Поради това Клиентът винаги следва да отправи запитване до Дружеството, като уточни конкретните факти на своя случай.
 4. Клиентът има право да остави коментар в Блога, който ще бъде публикуван на Сайта след преглед и одобрение от страна на Дружеството.
 5. Дружеството си запазва правото да не публикува коментари, които съдържат обидно, расистко, неясно или рекламно съдържание.

Отговорност

 1. Дружеството не носи отговорност за настъпили имуществени и/или неимуществени вреди, в случай че Клиентът се довери на информацията, предоставена на Сайта, и я приложи в определена ситуация, в резултат на което за Клиента настъпят вреди.
 2. Дружеството не носи отговорност за настъпили вреди вследствие на използване на неактуално съдържание на Сайта.

Авторски права

 1. Съдържанието на Сайта, включващо текст, графична и дизайнерска информация на всички негови страници, включително Статиите, публикувани в Блога, са собственост на Дружеството.
 2. Копиране, принтиране, изтегляне (даунлоудване), публикуване в друг уебсайт, предоставяне на трети лица и всички други форми на използване на съдържанието на Сайта без изричното писмено съгласие на Дружеството е строго забранено и се счита за нарушение на авторските права на Дружеството.
 3. Клиентът има право да публикува в интернет част от съдържанието на Сайта само при условие, че добави към него линк/препратка към Сайта на Дружеството.

Форма за контакт

 1. Сайтът предоставя възможност за директен контакт по телефон или и-мейл с представител на Дружеството чрез страницата „КОНТАКТИ“. С изпращане на запитването Клиентът изрично се съгласява предоставените от него лични данни (имена, телефон за контакт, и-мейл и други) да бъдат съхранявани и обработвани от Дружеството съгласно законодателството на Р България и ЕС.
 2. Клиентът дава изричното си съгласие, че ще използва контактната форма на Сайта само по предназначение и няма да изпраща обидно, расистко, неясно или рекламно съдържание чрез нея.
 3. Дружеството има право да събира и съхранява информация за Клиента вследствие на използваната форма за контакт. Тази информация може да бъде използвана от Дружеството за анкети, искане на мнения и обратна връзка с Клиента, изпращане на нови статии, рекламно и друго съдържание, касаещо оперирането на Сайта и профилите на Дружеството в социалните мрежи.
 4. С използването на Сайта Клиентът изразява изричното си и безусловно съгласие с настоящите Общи условия.
 5. Дружеството си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия по всяко време, като последните влизат в сила за Клиента от датата на публикуването им на Сайта без изрично уведомяване за направената промяна.
 6. Настоящите Общи условия са изготвени на български и английски език, като в случай на противоречие между двата езикови варианта, предимство има българската версия.

Последна актуализация: 14.07.2021 г.