Име: „Джи Ем Пи Консулт” ООД

ЕИК 203745236

Адрес: България, гр. Варна, 

ул. „Андрей Сахаров“№ 11А

Търговско име: GMP Consult Ltd

И-мейл: office@gmpconsult.bg