Как да купя и продам бизнес?
продажба на бизнес

Как да купя и продам бизнес?

Как да купя и продам бизнеса си? В днешно време много предприемачи предпочитат да купят готов, разработен бизнес, независимо дали става въпрос за магазин за дрехи, IT компания или бърза закуска. В случай че сте решили да направите тази крачка, добре е да знаете какви варианти съществуват пред Вас и какви са техните правни последици.

Купуването на готов бизнес може да стане чрез:
  1. закупуването на дяловете на съдружниците във фирмата; или
  2. закупуването на търговското предприятие.

Купуване на дружествен дял

В първия случай продавачът – съдружник или едноличен собственик на капитала в търговското дружество – може да Ви продаде своите дялове във фирмата си. Така Вие ставате нейн собственик и на всички активи, които притежава тя. Както при продажбата на всяка друга стока, продавачът може да води преговори за цената на своите дялове. В случай че бизнесът му не е в много добро състояние, Вие бихте могли да купите дяловете му под пазарната им стойност. Но ако през изминалите години бизнесът се е развил значително и носи голяма печалба на собственика си, то тогава продавачът може да поиска много над пазарната им стойност. При всички случаи финализирането на сделката се извършва чрез сключването на договор за покупко-продажба на дружествени дялове. Формата за нея е нотариална и се вписва в Търговски регистър.

Купуване на търговско предприятие

Вторият вариант, който стои пред Вас, е купуването на цялото търговско предприятие на търговеца продавач. А какво представлява търговското предприятие? Най- общо казано, то включва всички права, задължения и фактически отношения на търговеца. Това са:

  • движими и недвижими вещи,
  • задължения към доставчици
  • трудови договори със служителите,
  • всички разрешения и лицензи, които притежава продавача и т.н.

Закупуването на търговско предприятие също се извършва чрез договор с нотариална заверка. В него трябва да бъде конкретизиран точният предмет на покупко-продажбата. Важна особеност е, че новият собственик трябва да управлява новото имущество отделно от своето в рамките на 6 месеца от датата на вписване на продажбата. Това се прави с оглед защитата на кредиторите на продавача.

За всички особености и извършване на покупко-продажба на дружествени дялове или търговско предприятие, можете да се обърнете към нас чрез контактната ни форма ТУК!