Отдаване под наем на собствен персонал

В тази статия е предоставена информация за реда и условията, по които можете да отдадете под наем служителите си на друго предприятие. Това е често срещана практика. Вие сключвате трудов…

Как да създам куриерска фирма?
куриерски услуги

Как да създам куриерска фирма?

В условията на COVID пандемия, в която живеем повече от година, се наложи да преосмислим начините на комуникация помежду си. Коронавирусът засегна всички сфери на живот - и лични, и…

Търговия с цигари I Разпространение на тютюневи изделия
цигари тютюневи изделия

Търговия с цигари I Разпространение на тютюневи изделия

Търговия, съхранение и предлагане на цигари и други тютюневи изделия е разрешена дейност в България. Тя може да се извършва само от търговци след получаване на разрешение за търговия с…