Bulgar asıllı Bulgar vatandaşı
Bulgar asıllı Bulgar vatandaşı

Bulgar asıllı Bulgar vatandaşı

Bulgaristan Vatandaşlık Kanunu, Bulgar kökenli olan her yabancıya soya dayalı Bulgaristan vatandaşlığı edinmek için yasal bir fırsat sağlıyor. Bu, ülkemiz topraklarında belirli bir süre için ikamet etme hakkıyla sınırlı kalmayıp, diğer tüm Bulgar vatandaşlarının sahip olduğu haklara, eşit haklar sağlıyor.

  1. Hangi kişi Bulgar kökenlidir?

Üst soydan en az birinin Bulgar olması durumunda, yabancı kişi Bulgar kökenli olarak kabul edilir. Bu başvuran kişinin annesi veya babası olabilir. Üst soy üzerinden soya dayalı Bulgaristan vatandaşlığının edinilmesi, pratikteki en yaygın durumdur. Bir Bulgar vatandaşı tarafından evlat olarak tanınan veya Bulgar soyundan geldiğine dair kesinleşmiş mahkeme kararına sahip olan herkesin, soya dayalı Bulgaristan vatandaşlığı için başvuru yapma hakkına sahiptir.

Bir Bulgar vatandaşı tarafından evlatlık edinilen her kişi veya ebeveynlerinden herhangi birisinin Bulgar vatandaşı olması veya Bulgar vatandaşı olarak vefat etmesi durumunda da bu kolaylaştırılmış prosedür üzerinden başvuruda bulunabilir.

  1. Bulgar soyundan geldiğin nasıl kanıtlanır?

Üst soy üzerinden Bulgar kökeni, Yurtdışı Bulgarlar Devlet Ajansı tarafından düzenlenen Bulgar Kökeni Belgesi ile kanıtlanmaktadır. İşbu belgede, Bulgar soyunun dayanağı açık ve net şekilde belirtilir. Bir Bulgaristan vatandaşı tarafından evlat edinilen kişi, yürürlüğe girmiş olan tam evlat edinme kararının resmi tasdikli bir kopyasını ve evlat edinenin Bulgar vatandaşı olduğuna dair resmi bir belgesini almalıdır. Son dayanak üzerinden vatandaşlık başvurusunda bulunan kişi (ebeveynlerinden birisinin Bulgar vatandaşı olması veya Bulgar vatandaşı olarak vefat etmesi durumunda), ilgili belediye veya Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen resmi belgeyi sunmalıdır.

Soya dayalı Bulgaristan vatandaşlığı edinilmesi prosedüründeki en önemli belgeler bunlardır. İbraz edilmesi gereken başka belgeler de var, ancak onların tanzim edilmesi kolaydır. Bunlardan bazıları Doğum Belgesi, Adli Sicil Kaydı, başvuru sahinin Özgeçmişi vb. belgelerdir.

  1. Başvuru evrakları nereye sunulur?

Gerekli tüm evraklara sahip olduğunuzda, BURADAN Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na sunulmak üzere, saat ve tarih rezervasyonu yapabilirsiniz. Evraklar, Bulgaristan Cumhuriyeti’nin yurtdışındaki diplomatik temsilciklerine veya konsolosluklarına da sunulabilir. Başvuru sahiplerine kolaylık sağlanması amacıyla, evrakların teslimi ve mülakat aynı anda gerçekleştirilir. Çocuklarla olan mülakatlar, ebeveynlerinin veya velilerinin huzurunda gerçekleştirilir.  Bulgaristan vatandaşlığı için başvuruda bulunan kişi, ancak mülakat saati ve tarih için rezervasyonu yapmasından ve teyit almasından sonra, evrakları şahsen ibraz eder. Yabancı dildeki evraklar, Bulgarcaya çevirileriyle birlikte ibraz edilir.

  1. Ne kadar sürede Bulgaristan vatandaşlığına sahip olabilirim?

Gerekli olan tüm evrakların teslim edilmesinden ve mülakattan sonra, yanıt için bekleme süresi başlar. Bulgaristan vatandaşlığı, Adalet Bakanının önerisi üzerine Bulgaristan Cumhurbaşkanının Kararnamesi ile sahip olunur. Soy üzerinden vatandaşlık başvurusu 12 ay içinde karara bağlanır, tüm diğer durumlarda ise 18 ay içinde.

Mülakat tarihi ve saati de dâhil olmak üzere, gerekli olan başvuru evraklarının hazırlanması, tavsiyelerimizi ve tam destek yardımımızı almanız için İletişim Formu aracılığıyla bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Close Menu