Нова година – нови задължения за гражданските дружества (ДЗЗД)

Какво е НЕПЕРСОНИФИЦИРАНО ДРУЖЕСТВО? Както и да го наречем - гражданското дружество, ДЗЗД, неперсонифицирано дружество - говорим все за едно и също нещо. Неперсонифицираното дружество е познато още като дружество…

Дружество без капитал – възможно ли е?

Знаете ли, че можете да регистрирате дружество и без да набирате капитал? Това е така нареченото гражданско дружество или дружество по ЗЗД. Как се учредява? За учредяването на гражданско дружество…

Close Menu