Създаване на НПО I Фондация – втора част

Законът за юридическите лица с нестопанска цел урежда правилата за учредяване, регистрация и извършване на дейност на НПО. НПО може да бъде един от тези два вида – сдружение или…

Създаване на НПО I Сдружение I Възможности за финансиране – първа част
НПО (неправителствена органиция) Сдружение и фондация

Създаване на НПО I Сдружение I Възможности за финансиране – първа част

Законът за юридическите лица с нестопанска цел урежда правилата за учредяване, регистрация и извършване на дейност на НПО. Преди да започнете учредяването, следва да изберете един от двата вида НПО…