Как се извършва посредническа дейност?
посредническа дейност

Как се извършва посредническа дейност?

След като вече сте се регистрирали като посредник в Агенция по заетостта, се чудите какво имате право да извършвате. Ето няколко примерни дейности:

  • Можете да оказвате съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа.
  • Можете да информирате и/или консултирате търсещите работа лица и работодателите.
  • Можете също да подпомагате психологически търсещите работа лица.
  • Можете и да насочвате възрастни към обучение.
  • И не на последно място – можете да насочвате и подпомагате започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.

Ако сте търсещо работа лице, можете да видите всички регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност в чужбина ТУК. А всички фирми, които имат право да извършват посредническа дейност в България ТУК. Разбира се, има и списък на всички агенции извършващи легално подбор на моряци ТУК.

Посредническа дейност в България

Посредническа услуга на търсещото работа лице, в т.ч. и моряка, се извършва безплатно. Предоставянето на посредническа услуга на работодател и корабопритежател обаче се извършва срещу заплащане. Обикновено работодателят отправя своята заявка към посредническата агенция. Тя, от своя страна, осъществява процедура по търсене и намиране на подходящ служител и го свързва с работодателя. И с търсещия работа, и с работодателя, агенцията за подбор на персонал трябва да сключи посреднически договор.

Посредническа дейност в чужбина

Като HR агенция можете да се захванете и с осигуряване на работа на българските граждани в чужбина. За целта трябва много прецизно да спазвате действащото законодателство на приемащата държава и условията и реда, регламентирани в международен договор за обмен на работна сила, по който Република България е страна.

Например, посредникът не може да уговаря за българските граждани условия на труд и възнаграждения под минималните за приемащата държава съобразно националното й законодателство.

Необходимо е да сключите и посреднически договор с чуждестранен работодател. След като намерите подходящ кадър и преди заминаването му от България, трябва да му предоставите индивидуален договор от работодателя. Също така посредникът е длъжен да предостави на търсещите работа лица извлечение от действащото законодателство на чуждата държава, регламентиращо наемането на работа на чужди граждани в нея, преведено на български език; информация за работодателя и информация за културата, бита и обичаите на чуждата държава преди заминаването им от Р България.

Посредническа дейност за моряци

Посредническата дейност по наемане на работа на моряци се осъществява в съответствие с изискванията на конвенциите на Международната организация на труда и Международната морска организация, ратифицирани и влезли в сила за България. За търсенето и наемането на работа на моряци, трябва да имате посреднически договор с корабопритежател. Посредникът няма право по какъвто и да е начин, включително чрез съставяне, използване или разпространяване на списъци на неблагонадеждни моряци, да възпрепятства моряците от намиране на работа, за която са квалифицирани.

Разбира се, освен тези условия, има и много други, които всяка агенция за подбор на персонал е задължена да спазва. Но, следвайки тези стъпки, ще стартирате легално своята агенция за подбор на персонал. За повече информация или нужда от съдействие по изготвяне на необходимата документация за създаването и функционирането на агенцията, можете да се обърнете към нас чрез формата ни за КОНТАКТИ. Нашият екип предлага пълна гама от услуги свързани с осъществяване на посредническа дейност – съдействие за придобиване на удостоверение, изготвяне на необходими документи за осъществяване на дейността, като посреднически договор, справки, декларации и други.