Дружество без капитал – възможно ли е?
гражданско дружество

Дружество без капитал – възможно ли е?

Знаете ли, че можете да регистрирате дружество и без да набирате капитал? Това е така нареченото гражданско дружество или дружество по ЗЗД. Как се учредява? За учредяването на гражданско дружество…