Създаване на НПО I Сдружение I Възможности за финансиране – първа част
НПО (неправителствена органиция) Сдружение и фондация

Създаване на НПО I Сдружение I Възможности за финансиране – първа част

Законът за юридическите лица с нестопанска цел урежда правилата за учредяване, регистрация и извършване на дейност на НПО. Преди да започнете учредяването, следва да изберете един от двата вида НПО…

Транспортен лиценз за превоз на пътници и товари
транспортен лиценз

Транспортен лиценз за превоз на пътници и товари

Как се става превозвач? Какви лицензи са необходими за извършване на дейността? Закупили сте камион или микробус и смятате да започнете работа с него като превозвач. Намерили сте дори няколко…

Капитал на дружество I Увеличаване на капитал

Увеличаване на капитал на дружество - Как става това? Какви са вариантите пред Вас и Вашето дружество? Имате учредено ООД с Ваши съдружници, но през изминалата година работата в дружеството…