Екипът ни предлага освен откриване на търговско дружество в България и закриването му, когато то повече няма да извършва дейност. Процесът по закриване на фирма отнема поне 6 месеца, тъй като това е минималният период, който е определил законът с цел защита на кредиторите на дружеството. Изготвянето на необходимите документи, уведомяването на компетентните органи НАП и НОИ за ликвидацията на фирмата, както и подаването на задължителните заявления към Търговски регистър, се извършва изцяло от нашия екип с минимално съдействие от Ваша страна.

В процедурата по ликвидация на фирми си партнираме с компетентен счетоводител, който при нужда би могъл да подготви необходимите финансови отчети и баланси за закриване на Вашето дружество. Благодарение на доброто сътрудничество с партниращата ни счетоводна къща, през последните години сме ликвидирали успешно над 50 български дружества. Този начин на работа осигурява спокойствие, минимална ангажираност и бърз резултат за собствениците на ликвидиращите се фирми.