Сезонна заетост на чужденци
сезонна заетост на чужденци в България

Сезонна заетост на чужденци

При какви обстоятелства можете да наемете на работа граждани на държави извън ЕС (най-често от Украйна, Молдова, Македония, Турция)? Какво означава сезонна заетост на чужденци и за какъв период е…