Ликвидатор

Имате неработеща фирма, която сте решили, че трябва да закриете. Прекратяването на дейността на дружеството и спиране на плащанията за осигуровки не означава закрита фирма. Напротив! Тя продължава да съществува…

Търговия с хранителни добавки
хранителни добавки

Търговия с хранителни добавки

За да внасяте и разпространявате хранителни добавки в България, е необходимо да следвате законовата процедура за това. Законът за храните определя каква е тя, а регулаторният орган е Българска агенция…